زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
آسمانی‌ها <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


آسمانی‌ها


شناسنامه کتاب
نام: آسمانی‌ها
شاعر: سيد علی صالحی
تاريخ چاپ: چاپ اول - ۱۳۷۶
تيراژ: ۳۰۰۰ جلد
تعداد صفحات: ۹۶ صفحه
شابک: ۹-۲۵-۵۶۰۹-۹۶۴
ناشر: انتشارات تهران - تهران، صندوق پستی ۴۸۷-۱۹۵۸۵
حروفچين: هاديان
ليتوگراف: ديبا
چاپ: ديبا
فهرست
پيادگانِ فالِ سكوت
از بخاطر سپردنِ بعضی كلماتِ بی‌كتاب
داشت می‌آمد
شما ملتفت نبوديد
همسايه‌های ما نيز نمی‌دانند
يك لحظه انگار كسی می‌گويد
نگوييد
هنوز عده‌ای آنجا كنارِ چاله‌ی آتش نشسته‌اند
چه بهتر از اين
ثانيه به ثانيه
ب
پلاك
لا
تو بايد يك‌جايی همين اطرافِ‌ آشنا باشی
راه ...
ربطِ راه ...!
می‌خواستند ما نترسيم
خطوطِ مِه‌گرفته‌ی آبی
در دامنه‌های بی‌نشانِ باغی دور
من يكی كه مسافر اين راه نبوده‌ام
بی‌سايه مُردن درخت
هميشه
ما می‌بايست می‌فهميديم
قرائت خطوطی خيس از خوابِ چشم‌های مادرم
مه‌آلود
درِ ميخانه زدند ...
ماه در پَرده
يادآوری
دير، خيلی دير آمديد
يك شب از آن بی‌نهايتِ ويران
من آن‌قدر
خيلی گشتيم
اين ميزهای خالی
پيش از تو نيز
مردمان، انتظار،‌ آسمان
دست خودم نبود
يكی بود، يكی نبود
هی همدمِ خواب‌آلود
ديگر هيچ اميدی
نگفتمت اصلا
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013