زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
بزرگِ بی‌تا، عشق، اسمِ يک نفر که تويی! <- آخرين عاشقانه‌های ری‌را <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


بزرگِ بی‌تا، عشق، اسمِ يک نفر که تويی!


اورادِ عجيبِ مرا می‌بينی
برگهای خزانی
به خوابگاه نخست خود باز می‌گردند،
سرشاخه‌ها ... از شدتِ علاقه به نور، نور می‌زايند
مادر می‌شوند
فروردينِ خالصِ خدا می‌شوند!


چه رنگين‌کمانی زده بر قوسِ کوه
همه‌ی افعال را حذف کن
از خوابِ مصدر خواهم گذشت
اين اورادِ عجيبِ من است
هی هو
همو، خسته‌ی خاموش من، ای آهو!


دلم برای ديدن يکی دو دوستِ ساده تنگ شده است
آن‌ها رفتند
خبرم نکردند، باز نيامدند.
اين بَد است که يکی را به هول و وِلا رها کنی، که چه!؟
من يک کلمه، يک حرف حتی کَم نخواهم کرد
خط خورده‌های خودم به خودم مربوطند!
بامدادان، پس از برخاستن
همه را با تمام وجودم دعا خواهم کرد
حتی کسانی که کُتکم زدند در کودکی،
نانم را گرفتند در جوانی،
و شادمانی‌ام را به خاطر آن روشنايی موعود!
يعنی می‌گويم من بَلد نيستم چه بگويم
چگونه بگويم ...!؟


دارم دعاتان می‌کنم
رو به جايی دور ...
مزار فروغ، فال حافظ، ماه، مولوی!
ای کاش مجرد بودم.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013