زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
دعای زنی در راه،‌ که تنها می‌رفت <- آخرين عاشقانه‌های ری‌را <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


دعای زنی در راه،‌ که تنها می‌رفت


تنها برای تو
ای مونسِ آدمی
تنها برای ملتِ صبورِ تو
ای ترانه‌ی آدمی
تنها برای تو
ای پروردگارِ واژه
تنها برای تو ... شاعرِ گمنامِ آن سوی پنجره!


من آرزومندم
آرزومندِ آزادی شما
بسياریِ عدالت،‌ آينه‌های پاک، لبخندِ خاصِ خدا.
من آرزومندِ هر آن چه بهترينم
هر آن چه برای شما
از بوده بود، از هست، از بوده است،
خوبی‌ها، شادمانی‌ها، ياوری‌ها!
همين‌طور خوب است
شعر يعنی چه!؟
دوستت می‌دارم اين دانا!
دخترِ دورِ هفت دريای آسمان
آسمانیِ نزديک به يکی پياله‌ی آب
من تشنه‌ام به خدا!
با من گريه کن، جهان برخواهد خاست
ما احترامِ شقايق به اوايلِ ارديبهشتِ امساليم!


عزيزم
درمان‌بخشِ زخم‌های ديرين من
رازِ بزرگِ دخترانِ ماه
شفاخوانِ شبِ گريه‌ها، "ری‌را"!
آب‌ها
همه از تو زنده‌اند
آدميان
همه از تو زنده‌اند
علف همه از تو سبز
آسمان همه از تو ... آبیِ عجيب!


پس کی خواهی آمد
من خسته‌ام، خرابم، خُرد و خرابم کرده‌اند،
ديگر اين کلماتِ ساکت و صبور هم فهميده‌اند!


هی دَر هَم شکننده‌ی تبِ من و تاريکیِ مردمان
هی دَر هَم شکننده‌ی ترسِ من و تنهايیِ مردمان
نيکی پيش بياور، بيا!
درستی پيش بياور، بيا!
عشق پيش بياور، بيا!
بيا ... اعتماد بزرگ!
يقينِ بی‌پايانِ هرچه زنانگی است!
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013