زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
اسم‌ها، خط‌خوردگی‌ها، و روزگارِ حرفِ عجيبِ "خ" <- آخرين عاشقانه‌های ری‌را <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


اسم‌ها، خط‌خوردگی‌ها، و روزگارِ حرفِ عجيبِ "خ"


ايليا
افسانه
گُلبو
ستاره و گاليا ...


بچه‌ها دارند می‌آيند
بچه‌ها دارند
دوباره از راهِ دورِ آن همه تا به کی
به کوچه‌های آشنای خودمان برمی‌گردند،
هم گُل هست
هم نی و هنوز
و چشم‌هايی که می‌توانند گريه کنند!


برخی‌هاشان برای هميشه می‌مانند
نمی‌آيند، می‌گويند: تمام!
برخی‌هاشان باور کرده‌اند
بايد اتفاقی افتاده باشد،
يک اتفاقِ عجيب، که آرزوی خيلی‌هاست
خير است به قول مادرم: - انشاءالله!


اصلا اين سطرِ شکسته
چرا پايانِ طولانی‌ترين ترانه است؟
خواستم بگويم: - ترانه‌ی دريا
ديدم دريا دور است و من
هی نبايد تا يادم افتاد به دريا
باز از دريا بگويم و بگويم دريا
که دريا يعنی چه از اين همه دريا!


يک چيز ديگر!


جامه‌دان‌ها بسته
کفش‌ها خاک‌آلود
پياده‌ها در پی
و رويای بی‌باوری که به خاطرِ زمزمه‌اش
هزار لبِ تشنه از بارانِ سوزن گذشته است!


حرف است ديگر
ما هم حرف می‌زنيم
"ايليا" اينجا نيست
"گلبو" دارد گريه می‌کند
و ديگر از ستاره
هيچ نامه‌ای نخواهد رسيد،
به "گاليا" بگو
ما چيزهای قشنگی ...، قشنگِ بسياری
کنارِ‌ کُنج و تُرنج آن کوچه‌ی بی‌جهت جا نهاده‌ايم.
بوسه‌ها،‌ باران‌ها،‌ بودنی‌های بی‌خيال ...
يادش بخير
شير يا خطِ سکه‌ای
که اقبالِ بوسه بود،
يا شرطِ شبی بلند
که تا سَحَر از آوازِ مرغِ ماه
مست و خراب و خسته به خانه باز نمی‌آمديم.


حالا شناسنامه‌هامان هنوز
پُر از مُهر مجبور به ميلِ همين زندگی‌ست،
می‌خواهی بخواه،
می‌خواهی نخواه ...!
من که سرِ سطر برمی‌گردم
برمی‌گردم سرِ سطر
سطرِ شکسته‌ی باد، باد ...
بادِ اوايلِ دی‌ماه که می‌گويند
گويا کسانی از پستوی احتياط
آواز مبهمی از مرغِ ماه شنيده‌اند
می‌گويند گنجشک‌های خيسِ خوش‌باور
به لانه برمی‌گردند
عجيب است
اگر می‌خواستند برگردند،
پس دلشان درد می‌کرد ...!


نه هی دل بی‌قرار ...
تو اين طور مگو!
به خدا تمامِ همين دنيای بی‌سوال ما
روزی پُر از بوی بنفشه و
طعمِ نازکِ نماز خواهد شد.
بگذار برگردم سر سطر!
بايد ترانه‌ی طولانیِ آن سال‌ها را به ياد آورم
يک سطر مانده به اقبالِ بوسه
باز باران می‌آيد،
تو شانس ما را نگاه کن!


خط يا شير ...!؟


هرچه که آمد،‌ بيايد
هرچه بيايد، آمده است،
تمام شد!
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013