زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
چيزی نيست، دو سه خطِ ساده است <- آخرين عاشقانه‌های ری‌را <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


چيزی نيست، دو سه خطِ ساده است


راجع به رازهای همين روزگار می‌گويم
ما به نی‌نوا نزديکيم.


ايام عجيبی‌ست "ری‌را"!
"شاملو" هم همين را می‌گويد
چه فرقی دارد،
هر کسی به فهم خود، به زبان خود شايد
خواب‌های مردمان را مرور می‌کند.


من "شاملو" را دوست دارم
اما دارم می‌روم خانه‌ی "فروغ"
"احمدرضا" گفت:
- برو سمت بالا، دست راست، يک باغی هست!
من رفتم
باد آمده بود
بادِ لاکردار زده بود تمام سُنبله‌ها را شکسته بود.
من گفتم "فروغ ... فروغ"!
اين طرف‌ها
بايد خبرهايی باشد!
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013