زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
بيشتر اوقات، مشکل از خودمان است. <- آخرين عاشقانه‌های ری‌را <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


بيشتر اوقات، مشکل از خودمان است.


غمگين‌ترين رودها
هميشه رو به جنوبِ تشنه
ترانه می‌خوانند
ما هم جنوبی هستيم
اما خاموشيم
اما پيش از رسيدن به روياهامان می‌ميريم.


تو بيا سمتِ آنجا را نگاه کن
مزرعه‌ی سوسن‌ها و ستاره‌ها را می‌گويم
ببين ماهِ آبله‌رویِ بی‌رويا
چطور با پياله‌ی خالی‌اش از خوابِ آسمان
آهسته می‌آيد وُ
گريان از پیِ رودها می‌گذرد!


چرا اينجا مردم نمی‌فهمند
که بادِ پژمرده با سوسنِ خسته چه کرد،
که دهانِ تشنه‌ی تابستان حتی ...!


از اين همه اهلِ شب يعنی
يکی نيست که بپرسد
چه بر لانه‌های لرزانِ چلچله‌ها رفته است؟
چرا باد آمد و ...؟!
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013