زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
اَمر به واژه می‌کنم، سنگپاره‌ها تکان می‌خورند! <- آخرين عاشقانه‌های ری‌را <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


اَمر به واژه می‌کنم، سنگپاره‌ها تکان می‌خورند!


جبرئيلِ من، مادينه‌ی اهل همين حدود
وَحیِ روشنِ هزار فردا!


تنهايیِ ترا ای آدمی، چه بزرگ!
يگانگی ترا ای زن، چه بزرگ!
چه آرامشی
چه رويايی
حالا بخواب دوستِ عزيزِ من!
ما به بيداریِ باران
باز به جانب آسمان باز خواهيم گشت
آنجا شاعری زيبا
بر خوابِ نور
از تو سخن خواهد گفت.


ما از اندوه و از عزا گريزانيم
ما نفرت نداريم
کينه يعنی چه؟!
اين دست‌های ما
اين لغت‌نامه‌ی اندامِ آينه
ما برهنه‌ايم
لبريز واژه‌ از نور
از انار، از قند و بوسه و هَوَس!
لمسِ تو زيباست به اين کتابِ مقدس.


هی دهنده‌ی دانا، زنِ بزرگ!
تو کيستی
که بودی
چه کردی
چرا ... چراغ آوردی،
من نمی‌خواستم بينا شوم.


هی دختر، زنِ کاملِ دخترانِ زمين!
خواهدِ خواب‌های دورِ من
آوردنِ اسمِ اعظمِ تو حتی دشوار است.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013