زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
من ترانه در ترانه باز می‌خوانم، بعد لب‌هامان رویِ کتابِ ... ناتمام! <- آخرين عاشقانه‌های ری‌را <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


من ترانه در ترانه باز می‌خوانم، بعد لب‌هامان رویِ کتابِ ... ناتمام!


من باورِ گرسنگانِ زمينم
عاشقِ زشت‌ترين دخترانِ خوبی که ديده‌ام
من سخن به نيکی سروده‌ام
که مرا می‌سرايند
من سخن به حقيقت سروده‌ام
که دوستم می‌دارند
سخن اصلا به عشق، به عدالت،
به واژه‌ی چرکينِ بغض‌کرده‌ی آزادی ...!
بله برادران،
من اصلا به نام همين کلمه‌ی نابينا بود
که کلمات را فهميدم
مردمان را دوست،
عشق را دوست،
عدالت را دوست!
من به راستیِ گفتارِ خويش ايمان دارم.
و اگر خوب، روشن و بی‌منظور بنگريد
سايه‌های بسيار مرا می‌بينيد:
درخت، آينه، لبخند، علف، آسمان!
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013