زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
خودت بفهم، بعد با هم به خانه برمی‌گرديم. <- آخرين عاشقانه‌های ری‌را <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


خودت بفهم، بعد با هم به خانه برمی‌گرديم.


نظاره‌ات می‌کنم از با،
از برهنه، از بو ...!
بو، بوی تو، بوی نسترن، مريمی، ماه!
بی تو بوی باد، هوای کسالت، نبودِ حوصله!
يکی دو خطِ سَردستی
نامه‌ی کوتاهی
سفارشی ...!


نَرَوی يک طرفی، يک وقتی ... گُمَت کنم!


چه موسيقی عجيبی می‌آيد از سمتِ آن بالا!
باز هم علامتِ تعجب بگذارم!


حضرت داوود
برادرِ من بود،
دارم نااميد می‌شوم از شما!


من تنها از مُردن نيست که نمی‌ترسم
دلم می‌خواهد زندگی کنم
آواز بخوانم
و کسی مزاحمِ ذهنِ گُل و لالايیِ منِ بی‌گهواره نباشد.


اين‌ها ديگر کيستند؟!
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013