زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
من وَحیِ آب‌ها را شنيده‌ام <- آخرين عاشقانه‌های ری‌را <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


من وَحیِ آب‌ها را شنيده‌ام


تنها او توانسته است ترا بخنداند
که خود غمگين‌ترين ترانه‌ها را سروده است.


من حضرتِ آوازِ آبم به راهِ انار،
نه می‌روم آنجا که رويا به باد،
نه هر کجای دوری که گريه‌های تو!


تو می‌فهمی زنِ از هنوز ... دخترِ من!
عجيب است
يک موسيقیِ ناشنيده از سمت ستاره‌ها می‌آيد
دل‌انگيز است،‌ اهل ديوانگی‌ست
دارد آوازم می‌دهد بيا حضرتِ واژه
مگر تو وحیِ آب‌ها را نشنيده‌ای
که اين همه تشنه،‌ اين همه ترانه ...!؟


تنها او توانسته است
و من،
که به قدرِ سرِ سوزنی شاعرم هنوز!
خشنود باد خداوندگارِ شما،
من ... بی‌خيال!
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013