زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
به زودی همه چيز آشکار خواهد شد <- آخرين عاشقانه‌های ری‌را <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


به زودی همه چيز آشکار خواهد شد


غُر می‌زنند اين و آن
اين و آنِ همان و همين
که حرام اگر بفهمند عشق يعنی چه!


من اين طرف می‌روم
يکی تارِ گيسويش ...
بر پيشانیِ تماشا که اين منم وقتِ حلالِ تو!
به باد برو
تو اهلِ اخلاقِ آينه‌ای عزيزم
خدا هم خشنود است
گور پدرِ اين آدميانِ عجيبِ نزديک به پَرت و پَلا!
پاييز خوش است که می‌رويم.


اما دختر
سيب را چيده‌اند رندانِ هرگز
نگفتی تو چه می‌کنی؟!


برو خودت را زندگی کن
خواهی خنديد،
شادمان خواهی شد!
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013