زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
وقتِ شب از ميم و سين و حرفِ بعدیِ ما <- آخرين عاشقانه‌های ری‌را <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


وقتِ شب از ميم و سين و حرفِ بعدیِ ما


پشيمانيم
نه از آن چه گمان کرده بوديم و نشد!
خدا می‌داند من می‌خواهم چه بگويم.


همين حالا دوباره به راهِ نور برمی‌گردم
يقه‌ام را می‌بندم، چراغی برمی‌دارم
می‌روم سرِ کوچه‌ی خودمان
هر کسی که نگاهم کرد،
بی‌خيال!
با هم می‌گوييم:
- پندارِ زشت بميرد!


راستی اين حضرات برای هوایِ نَمانا چه نوشتند
که ما نتوانستيم
از الفِ ساده به آن لامِ شکسته
چيزی اضافه کنيم.


دردتان به جانم
افسرده نخوابيد
غمگين و آشفته نخوابيد
هيچ اتفاقِ بدی رُخ نخواهد داد
دعای من کمتر از دعای رسولانِ رويا نيست!
دعاتان می‌کنم
مطمئن باشيد
کار تمام است!
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013