زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
بستن و گشودنِ دکمه‌های پيراهن <- آخرين عاشقانه‌های ری‌را <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


بستن و گشودنِ دکمه‌های پيراهن


قسم می‌خورم
قسم می‌خورم به نور
به آيينِ اهلِ آب
به اين بند بلندِ سپيد، بوی تازه‌ی ريحان
پاره‌های روشن رويا
چراغ‌ها
هی دانا!
بگو بَدی‌ها بروند!
نگو بميرند،
بميرند بَد است
اين بميرند ... فعلِ عجيبی از يک مصدرِ بَد است!


ما بَدِ کسی را نمی‌خواهيم
نخواستيم
نخواهيم خواست.


می‌گويم که بگويم
از هر گفته‌ام برای مگویِ شما!


اين لحظه چقدر مثل تو ... ماه است،
خوابم گرفته است،
حيرت می‌کنم، من خوابم گرفته است
بروم ... يعنی اصلا هيچ،
شب بخير کلماتِ صبور من!




| بازگشت به فهرست |



 تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013