زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
يکی دو پياله با مولوی <- آخرين عاشقانه‌های ری‌را <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


يکی دو پياله با مولوی


من چه زود می‌ميرم
از شنيدنِ يک لبخند!


آگاه است او
از او که مثلِ من است.


از آلودگی به دور، از تاريکی به دور، از توطئه به دور!
چشم‌ها را يک لحظه ببند
از کلماتِ ساده‌ی عجيب و ارزانِ خودمان بخواه!
آرزو کن!
آرزو کن آن اتفاقِ قشنگ رُخ بدهد
رويا ببارد
دختران برقصند
قند باشد
بوسه باشد
خدا بخندد به خاطرِ ما!
ما که کاری نکرده‌ايم.


می‌افتد!
آرزوهای ما
پشتِ هر ديوارِ بلندی که باشد
باز ما را مرور خواهند کرد.
آگاه است او از او،
به قولِ "شاملو": هم از آن راه ...!


روياهای ما راست می‌آيند
ما روشن آمده‌ايم
روشن زيسته‌ايم، البته گاه کمی تاريک،
شبيه گرگ و ميشِ صبح.


اگر کسی اين قصه را
ده‌بار به خط خوش بنويسد
برود پنهانی لای درِ حياطِ ديگران بگذارد
فردا صبح زود از خواب برخواهد خاست
شاعر خواهد شد
و خواهد گفت:
ما چقدر حافظ کَم داريم!


خدايا خواهش می‌کنم بيا پايين
يکی از کودکانِ کوچه‌ی پايين‌تر
هی به ماهِ معصومِ آسمان می‌گويد: "ری‌را"!


نمی‌دانم انتهای اين ترانه
به خوابِ کدام سکوت خواهد رسيد،
ولی دلم روشن است
که آن روزِ بزرگِ بی‌معنی نزديک است.
مُرديم از بس که ماه را معنی کرديم
ستاره و دريا را معنی کرديم
منظور از ...!؟


لطفا شما اين ترانه را ادامه بدهيد،
دايره‌ی دريا همين نزديکی‌هاست،
فانوس‌ها را روشن کنيد!


آگاه است او
از او که مثل من است!
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013