زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
کی، به هر وقتِ اين غروب! <- آخرين عاشقانه‌های ری‌را <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


کی، به هر وقتِ اين غروب!


من از هوای تو نشستن که چه با ...؟
بس حکايت‌ها
که خواهد ماند!
می‌ماند از به چرا که چه گفتی،
چه شنيدی از اين مگر به حکايت ...؟
بيا ... هایِ کی به هی
از ماندنِ ما به سايه وُ
تا نَه بخواهدِ او ...!


به هر وقتِ اين غروب
به پير، به پيغمبر
خودم نيايم
مُرده‌ام برخواهد گشت!
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013