زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
نزديک‌تر بيا، می‌خواهم ببوسمت <- آخرين عاشقانه‌های ری‌را <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


نزديک‌تر بيا، می‌خواهم ببوسمت


چَتری‌های دخترانه‌ی بيد
بيد، بالای تپه‌ی مايل به مغربِ نور
نور، جامه‌دانِ سنگينِ‌ پسينش بر پشت
پسين، پسينِ پير پاورچين،
پسينِ خلوتِ بی‌انتها
کسالتِ ناتمامِ سکوت
خانه بی‌چراغ و بستر ... بی‌گفت و گو،
و سايه‌سارِ غمگينِ بيوه‌ای به درگاهِ بی‌سلام،
با روسریِ خيسِ گريه‌هاش
بر دو ديده‌ی آبرو ...!


راديو روشن است
و داستان
داستانِ قديمی همان مَردی‌ست
که صبح مِه‌گرفته‌ای
از گردنه‌ی بادها گذشت،
رفت، و ديگر از خوابِ دريا
به خانه باز نيامد.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013