زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
پس کی اين روز، روزِ به اين بلندی تمام خواهد شد؟ <- آخرين عاشقانه‌های ری‌را <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


پس کی اين روز، روزِ به اين بلندی تمام خواهد شد؟


چرا خانه از اين همه حرف از اين همه خالی
نه ديوار دارد، نه دريچه، نه رويی که به دريا ...
آدمی، آدمی‌ست
تو حالا بايد بروی تا فهمِ آمدن شنيده شود.


من رفته بودم
با عمر تمامِ گيلاس‌ها، شکوفه‌ها، شب‌پَره‌ها.
چند روز از روز اولِ آفرينش گذشته است؟
چرا بسياری چيزها اينجايند و اين همه دور!؟
نه بگو اسمی
نه اشاره‌ی هيچ به هيچ
پس من اين ميوه‌ی زنانه را چه بنامم؟
خدا خوشش نمی‌آيد ... گلابیِ مونث!
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013