زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
گوشه در لغت به معنی کنايه آمده است <- آخرين عاشقانه‌های ری‌را <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


گوشه در لغت به معنی کنايه آمده است


شما حواستان نيست
دقت نمی‌کنيد!


منظور من از اشاره به دريا
دقيقا همين هوای رفتن وُ
از دور شکستنِ آينه نيست.


کافی‌ست کمی
به بوی سوختنِ کلماتِ ترس‌خورده‌ی من
در خوابِ کمرنگ اين ترانه دقت کنيد
پيداست که اين پروانه‌ی پاييزی
می‌خواهد يک چيزی
به آن سرشاخه‌های شکسته بگويد،
اما از باد می‌ترسد
از بوی کبريتِ سوخته می‌ترسد
از صبوری سرشاخه‌های شکسته می‌ترسد!


چرا آن روز
که دريا بالا آمده بود
ما حواسمان نبود
که منظورِ آينه از رفتنِ ستاره چه بود!
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013