زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
گُلی ... بادهای بی نی‌لبک! <- آخرين عاشقانه‌های ری‌را <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


گُلی ... بادهای بی نی‌لبک!


مادرانمان راست می‌گويند
می‌گويند يک وقتی
بی‌هنگام اگر بشکفی،
چشم به راهِ پاييز باش
دير يا زود
از پسِ يکی از همين پرچين‌های سوخته
سَرَک خواهد کشيد،
و بی‌خيال از خوابِ خار وُ از قفلِ باغ
حتی نامت را
از بادهای بی نی‌لبک نخواهد پرسيد،
تا بهارِ بعد
بسا مرغِ مهاجری
از دلتنگی علفزار وُ
سکوتِ سُنبل کوهی بفهمند
اينجا گُلی روييده بوده است!
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013