زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
پيش‌بينی <- آخرين عاشقانه‌های ری‌را <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


پيش‌بينی


می‌گويند از اين اشتباه ساده‌ی مجبور که بگذريم
به تدريج از ميزانِ ابرها کاسته خواهد شد
يک جبهه نورِ خالص
از خواب همه‌ی کلمات خواهد گذشت
و دُرُست در بی‌باورترين ساعتِ خاموش
بر شبِ نزديک‌بينِ بی‌چراغ ما خواهد باريد.


من هم مثل مادرم
باورم می‌شود،
می‌روم رو به آسمانِ آسوده
چيزی می‌گويم
دعايی می‌خوانم
خوابی می‌بينم،
بعد ... نرسيده به آن صبحِ پا به راه
باز باران می‌آيد.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013