زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
نامه‌ی سوم <- آخرين عاشقانه‌های ری‌را <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


نامه‌ی سوم


قرار است فردا
دو سه غزل
به يک پَریِ دريايی بفروشم.


آخر من ياد گرفته‌ام
دريا را با دريا بشويم
خود را با شعر!


راستش را بخواهی ... ری‌را!
يک روز پُشتِ همين پرچين
چشم‌های يک آهو را بوسيدم
بعد ... به من گفتند آهو نبود او!
دو سه کبوتر
به لکنتِ زبانم خنديدند
ولی مگر من از رو می‌روم!
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013