زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
۱۷ <- آخرين عاشقانه‌های ری‌را <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


۱۷


چرا بعضی‌ها اين همه نااميدند؟
به خدا اشتباه می‌کنند
هی حرف‌های دُرُشت‌دُرُشت می‌زنند
مثلا در انجمادِ اين ديوارها
ديگر يادآوردِ هيچ آسمانی ميسر نيست!
نه خير ... بعضی‌های عزيزِ من!
اين طورها هم نيست،
اين طورها هم نبوده ...، حافظ يک چيزی می‌گويد:
چنان نماند و ... بگذرد اين روزگار!
من مُرده و شما شاهد!
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013