زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
ر <- آخرين عاشقانه‌های ری‌را <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


ر


يه عشقه، يه عشق
ما چه کارمون به اين دنياست
که نه از مَنه، نه از تو، نه از هيچ کدومِ اين کوچهْ‌گَردا
خوبا، خَرابا، هرچی حالا ... که يادت اومد!
من با کلمه‌های خودم وَر ميرم
من با کلمه‌های خودم ميرم سَفَر
بارم سنگينه، دوستش دارم
سنگين از هرچی، مثلا معنی، ماه، رویِ تو، رويا!
مگه مُفته اينجا بتونن منو آروم کنن
به همين سادگيام نيست
به همين سادگيام معنی نميشم من
اينا که هيچ
من کوه کشيدم به اين گُرده
که دره‌ها آب شدن، رود شدن، رفتن تا دريا
خبر بُردن که يکی اومده عينِ آسمونِ بهار گريه می‌کنه!
واسه ماه ...! ماهِ خوشکلِ پَرپَروکِ من،
و يه خيلی آدم ديگه که دوستشون می‌داشتم.
ماه می‌فهمه، فهميده، خبر داره که من
چه شبايی رو از سر گذرونده‌م!
حالا وِل کن اين حرفا رو
بيا يه خورده عاشقانه مثلا حرف بزنيم
اول سر پنجه‌های دوپات و
جفت‌جفت می‌بوسم
ميام، ميرَم،
بالا و پايين زندگی همينه به خدا،
بعد تا خوابِ آهو،
جای پای آهو بر برف،
چه تعبير قشنگی، بايد از نظامی باشه که اهل تَفْرش بود
بعد رفت گنجه، منم دوستش دارم.
حالا بگو انار
از همون بوسه‌ها برام بگو
می‌بوسمت
تا خوابِ آهو
تا انارِ ارديبهشت
تا چشمه‌ی توبا
تو بيا ... تا چراغِ عزيز
که تو ... يا گُل زعفرانِ سلامِ صبحِ بنفش!
يکی اون بالاترا، شمالِ شمالِ هرچه شماله
يه طوری
داره جنوبی می‌زنه به طبلِ کهنه‌ش!
اين يه رازه، که من گاهی ميرم يه طرفايی
دلم نمی‌خواد به دنيای شما برگردم،
نون بخرم، سبزی بخرم، بيام خونه، خواب ببينم.


يه روزی باز ميرم يه طرفايی!
قديميا می‌گفتن:
- به کابُل رفتنت بيست و يَه شَو شد!
بعد شيراز
راهش برا تو دوره عزيزم، راه شيراز دوره به خدا!
صبحِ اين بویِ خوش
از خواب بلبله که از مزار شاه‌چراغ برگشته.
ببين
چقدر گلبرگِ رازقی می‌باره از آسمون!
من آشتی
تو آشتی
آسمون، ماه، شب،
عاشقی يعنی بَده به ای روزگار سخت!؟
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013