زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
د <- آخرين عاشقانه‌های ری‌را <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


د


يه عشقه، عشق، خلاص!
دارم فارسی ميگم
که بری ترانه‌ش کنی تو کوچه،
يه عشقه همين هی نی به نی که مياد، ميزنه،
ميزنه به اون سيمی که آخرش عشقه
ستاره هم از براش غَش می‌کنه می‌افته تو پياله‌ی شراب!


دارم می‌نويسم
يه صدای خوش مياد از سمتِ کعبه، کلمه يا کبوتر ...!
ميل بلبل به خونْدَنه
ميل من به نماز، بوسه، دعا، عشق!
چی بگم ديگه
خودم با چراغ ميام پيشبازت
بوسِت می‌کنم،
غُسلت ميدم تو گريه‌هام
ميگم بفرما!
اين من و اين بلاگردونِ بوسه‌هات!
چی می‌خوای از جونِ ارزونِ آب و آواز آينه؟
خودم ميام
صبح بيدارت می‌کنم
می‌بوسمت، چَه چَه چَه ...
تا بلبل بخنده به اون باغای بالا بالا!
ما که رفتيم پی گُلِ نی!
نی‌ به نی
هزار تا حرفِ تازه دارم برا اولاد آدمی!
من خيلی شاعرم
خودم اينو می‌دونم.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013