زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
پ <- آخرين عاشقانه‌های ری‌را <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


پ


سَر ميرم از خودم
ميرم، سَر ميرم
ميرم تا اون طرفِ يه جايی که هيچکی نيست
همه‌ی معنيا فرار می‌کنن!
فقط سکوت، هوا، ستاره، يه دخترِ عجيب
چه هوشی بُرده از منِ ساده اين هوا
دارم ميشم، همون که می‌تونی حدس بزنی!
خَر نشو
عاشقی يه چيز ديگه‌ست
پشت‌پا زدم به خوابام، افتادم تَهِ يه خوابِ سبز،
پُرِ نور و پَری، هزار تا "ری‌را"!
دارم ميگم:
"به خدای کلمه، که رستگار شدم"!
بی‌انصاف، بی‌خود تهمت نزن
سادگی کن، عاشقی کن، برو برقص
نترس از اين که بگن چپی، راستی، وسطی،
عاشقی، شاعری، خُلی، خوابی!


سکوت
اشاره
پرسش
کاش می‌تونستم بی‌حرف و بی‌صدا، بی‌کلمه، بی‌کتاب ... شعر بگم
يه چيزی بگم که فقط خودم بفهمم
ولی خيليا شاعرن، خيليا از من عاشق‌ترن
دستمو خونده‌ن، دست‌خطمو خونده‌ن
ميدونن ما چندتا سيدعلی داريم!
سيدعلی اِبنِ گُل بابونهِ اِبنِ آب زلال اِبنِ رنگين‌کمونِ خودمون!
رو به قبله، بيا يه فاتحه بخون
بخون واسه بعضی زنده‌ها که خيلی وقته مرده‌ن و نميدونن خودشون!
ديدم هدی دخترم غمگينه
گفتم باقی مشقاتو خودم می‌نويسم:
آ - اولِ آزاديه بابا!
بريزيش دور!


بعد خودم موندم و نيما که داشتيم می‌رفتيم يوش
توی راه بهِم گفت:
- سيد ... يه آوازی بخون!
زدم به سيمِ آخر، گفتم:
ترانه‌ها رو می‌برم به عَرش
با آينه می‌شورَمِشون
بعد ميام زمين، ميگم بيا اينم شعر
آدمای ديوونه که اهل ترديد نيستن
فقط ميرن ترانه می‌خونن
- اونقدر می‌خونن که بُلبُل غش کنه، اَبر بباره، "ری‌را" برگرده از اون دنيا!
حالا يه بيست‌سالی ميشه که از تنهايی می‌ترسم
آخه بس کن، نخون، اين موسيقی داره ديوونه‌م می‌کنه،
چه جمع و تفريق حساب‌شده‌ای داره دنيا!
من نمی‌خوامش!
"ری‌را" ... رو می‌خوام که باهاش برم بهشت.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013