زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
۲۷ <- آخرين عاشقانه‌های ری‌را <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


۲۷


اگه اومدنی بود
اومده بود
اگه اومده بود
اومدنی بود حتما
حتما اومده بود که نيومده برا رفتن!
يا اومد و رفت
يا رفت که نياد برا هميشه، ها!
هميشه تا بوده ... اَشی‌مَشی
هميشه تا بوده همين بوده
که يکی ميره با دل خوش و
يکی مياد با لبِ خندونش که وقتشه!
اون وسط وسطا که يه ترانه بخون!
چيزی بگو خوش
بعد هوا به قولِ صبح
از فعلِ ماه می‌گذره که مصدرِ اين دريا مگر ...!
ها ... هنوز يه ترانه نخوندی
تا بفهمی که عاشقی چقدر ساده است!
شب که دستِ روشن برگشتی
راست ميگن اون وقت بزن بشکن باد و
بشکن بزن باد و، باداباد، داره مياد
صدای ستاره!
چرا گاهی وقتا
يادمون ميره که به ماه سلام کنيم!
معلومه ماه سرِ شب مياد بالِ کوه،
مثِ شب که سرِ وقتِ درستِ خودش مياد،
مثِ صبح ساده‌ی خودمون که ميگن همين اکنونِ حالایِ همين است.
درست ميشه مشکلِ معمولیِ شکسته،
يعنی تو، خسته نشدی از اين همه هی حرف؟


همه چيز درسته، درست!
يه خط فاصله بذار
بعد ...
يه خورده اگه نزديکتر بيايی
می‌تونم تماشات کنم ... ماه!
نمی‌بينی دستامو روشنه به اين روز بلند!؟


ها، همه چيز درست ميشه
اين طوريا هم که ميگن نيست
نی از بادِ ارديبهشت
من از هوای همين لحظه‌ی قشنگ
سفرِ دايره تا ...
لنگه‌ی بی‌اختيار، دَر
يه بار ميوه
يه بار مياد
عينِ خودِ زندگی،
حالا راه دريا کجاست؟
ها ...!
از اين طرفه ...
يه هو به ذهنم رسيد،
ما هم مسافريم
مثل باد
وزيده که وزيده
بياد بره هرجا دلش که خواست حرف بزنه!
ما همينيم که هست
رويا نويس و رستگار!
به وَالله من مشکلی ندارم
وقتی دلت سفر بخواد
راه بی‌راه ...!
يه گوشه، اونجا، سنگ‌چين توی راه، روشنه هنوز
يه گوشه، اينجا، دلِ خسته‌مون به خدا روشنه هنوز
دون‌دونای بارونه ديگه
يه خورده که طاقت بياريم
رسيديم
حالا يه ترانه بخون اَشی‌مَشی!
بهار که بياد
ميريم نگاه می‌کنيم به شکوفه‌ها
نرم، قشنگ، مخمل، ليمو، کتاب، سنبله!
آدم دلش می‌خواد
بدجوری بره يه طرفی، يه جايی
يه طوری، يه چيزی بگه:
کاش می‌شد دلم تنگ نبود به اين وقتِ خدا ... اَشی‌مَشی!
هی اَشی‌مَشی!


يکی‌مون به اين ديار
يکی‌مون اونورِ کوه!
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013