زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
۲۱ <- آخرين عاشقانه‌های ری‌را <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


۲۱


من نيستم
نبوده‌م
تو بايد بمونی
بمونی شعر به شعر، کلمه به کلمه‌ی مَنو بخونی
تا خوابت بگيره!
اگه گريه کنی، منم دورادور، تو سياهیِ اون همه خاک گريه می‌کنم!
حالا می‌خوام برات يه قصه بگم،
يه شب، حواسم نبود
رفتم از اين طرف
رفتم ديدم دوسه‌تا کلمه‌ی ناقُلا
هی دارن مَنو نشونِ يه معنیِ عجيب ميدن!
تعجب کردم
جلوتر رفتم، شنيدم يکيشون به اون يکی ميگه:
معلومه طرف از يه راهِ دور اومده
بريم براش يه پياله آب خنک بياريم.
کلمه‌ها رفتن
دو سه دقيقه بعد وقتی برگشتن
بارون گرفته بود
هَمَش کلمه، کلمه رو کلمه می‌باريد
منم دست‌پاچه مونده بودم چه کنم،
اصلا آب اومد و ما رو بُرد،
يعنی قبل از اينام آب از سرمون گذشته بود
اما نه اين طوريش!
خيليا نفهميدن ما چی گفتيم اصلا!
اومدن پشتِ سرمون صفحه گذاشتن
گفتن باز اين که داره گريه می‌کنه!
من گفتم:
به پير و پيغمبر اين بارونه که ميباره، اينا کلمه‌ان، نه قطره‌ی آب!
شعر يه جای ديگه‌ست
يه چيز ديگه‌ست،
من نمی‌دونم
نيستم
نبوده‌م.


فقط سکوت خوبه، سکوت!


تو به دل نگير!
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013