زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
۱۳ <- آخرين عاشقانه‌های ری‌را <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


۱۳


هی گارسيا ... گارسيا
انگورای کنارِ ديوارِ سفيدِ اسپانيا رسيده‌ن؟
يه پياله می‌خوری از خوابِ اين پسين؟
بعد ميريم شيراز،‌ با حافظ يه بليط دوسره می‌گيريم،
حالِ احمد خوش نيست
خدا می‌دونه پاشو بُردن کجا خاک کردن!


تو راه اگه دلمون گرفت
تو گيتارتو بيار حتما
يه وقتی شايد دلمون خواست گريه کنيم.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013