زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
۱۲ <- آخرين عاشقانه‌های ری‌را <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


۱۲


بابا جون، اين سبکبارای لب دريا ديگه چی ميگن؟
خُب شب تاريک!
بعله، دُرُست، تو چه کردی؟
خُب گردابی چنين هايل
بعله، دُرُست، تو که نونت آجر نشده
تا بفهمی سَر شکسته چطور چشم ديدن نداره
روی برگشتن به خونه رو نداره
شب نداره، شادی . ... چی بگم به اين قبله!
خُب نترس از بَدنامیِ روزگار
تو، يه رازی
سَر به مُهرِ نماز
بگو قنوت!
ما خودمون رفتيم، رفتيم که رفتيم!


گوش به اين حرفا نَده
ديگه وقتِ برگشتنِ باد نيست
هی ... هایِ هوایِ هو!
از هستِ بوده‌ها
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013