زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
۹ <- آخرين عاشقانه‌های ری‌را <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


۹


من ديدم که مصاحبِ آفتاب
آمد و او را
به جانبِ دريا برد،
ما تازه از شستن کلمات خود آمده بوديم
بوی اَبر و آوازِ آسمان می‌داديم.


فراخوانِ خوبی‌ها رفته بود
ما دير آمده بوديم
ترانه‌سرای راستی و درستی رفته بود
ما دير آمده بوديم.


هی ... هایِ هوایِ هو!
از هستِ بوده‌ها
بودنی!
شرابِ معجزه، ای قطره، ای مَنا ...، مَنی!
دعای داد و دلالتِ من ...!
جاری شو!
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013