زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
۶ <- آخرين عاشقانه‌های ری‌را <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


۶


باشد که او آوازخوانِ آتش
ما را از تاريکی به روشنايی باز آورد
برکت و گرمای رويا را به ما باز آورد
باشد که سرما بميرد
گرسنگی بميرد
نفرت و نادانی بميرد


هی درد و بلات به سرم
چه خوب شد فردا دوشنبه نيست!


باشد، که هست!
اين دعای ماه و
دختران دريا و
شاعرانِ آرامِ دوره‌ی همان سه نقطه‌ی ساکت است!
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013