زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
۵ <- آخرين عاشقانه‌های ری‌را <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


۵


حيرت‌آور است
من آوازهای شما را می‌شناسم
من آوازهای شما را فهميده‌ام
می‌فهمم چه عزتی دارد اين زندگی،
به وقت که در دانايیِ تمام
جهان زاده می‌شود،
و آدمی نرمش حروف را حس می‌کند
و آدمی از هوای حوصله‌ی بسيار ... بسيار می‌شود.


روزی را به ياد آر
که توانِ برخاستنِ سکوتت نبود
و به روزی بينديش
که توانِ سکوتِ برخاستنت نخواهد بود!


حالا سوارانِ ستاره‌سان می‌آيند
نترسيد از ترانه‌هاشان
گوش فرا دهيد
از آسمان می‌خوانند
و سپيده‌دم از پسِ غبار اسب‌هاشان
زاده خواهد شد.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013