زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
۴ <- آخرين عاشقانه‌های ری‌را <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


۴


از هرچه برای شما آورده‌ايم
نَذری عظيم برداريد
که اين تهنيتِ اهل ترانه است!


شرابِ علف
شيره‌ی غليظِ نور
نوش‌داروی دانايان.


ما اين گونه ارزان
ما اين گونه ساده
ما اين گونه بی‌خيال
راحت و آسوده از اقليم خيال و
خوابِ جهان در گذشته‌ايم.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013