زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
با همين حروفِ بی‌منظور، فالی بزن،‌ حتما مبارک است! <- آخرين عاشقانه‌های ری‌را <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


با همين حروفِ بی‌منظور، فالی بزن،‌ حتما مبارک است!


آرامشِ اَزَل
باشد که باز
باز آيد او
صلح و باز بوسه باشد
و ديگر تو،
يعنی ما، همه‌ی ما
هرگز خوابِ بَد از فردای نيامده نبينيم!


کمی بيا اين طرف‌تر، کنار خودم، خستگی دَر کنيم
نگران نباش
بامدادان به ديدار تو
از خوابِ ملايک خواهم گذشت
و تو خواب خواهی ديد
من بوده‌ام که می‌آيد
که آمده است.


همه‌ی زخم‌ها شفا می‌يابند
بگو آمين!
همه‌ی آرزوهای خوشِ آدمی برآورده می‌شوند
بگو آمين!
و تو پس از برخاستن، برخواهی خاست،
تو بايد خاسته بيايی
که دوستت می‌دارند،
که دريا را به ديدارِ تو می‌آورند،
چند صباحی ديگر به آن روز بزرگ نمانده است!
فردا، پس‌فردا، همين الآنِ آينه حتی!
دعا کن عزيزِ خوبِ خودم
ما به آرزوی آدمی ... دعا می‌گوييم
تو بگو آمين، بگو ياری برسد، ياوری برسد!


دوست
آشنا
اهلِ اينجا
همسايه، نور، آدمی
بگو ياری برسد، ترا به خدا بگو ياوری برسد
من از گزند و گرسنگی می‌ترسم
من از خوابِ نابهنگامِ آسمان می‌ترسم
من از بعضی کلمات، از گول، از اندوه
از گريه‌های بلند ...
من از ديو و از دروغزَن می‌ترسم.


اين بايد معنیِ بارن باشد،
اين بايد معنیِ دريا باشد،
خدا کند علی هم بيايد، بعد ... خودم می‌گويم
دوستت دارم که دوستم می‌داری،
ورنه اين دفتر کهنه را ورق بزن!
آموزگاری در راه‌ست.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013