زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
اشعار <- صفحه‌ی نخست


اشعار | بازسرايی‌ها | منتخب اشعار


اشعار
سمفونی سپيده‌دم سمفونی سپيده‌دم

تاريخ چاپ: ۱۳۸۶
ناشر: انتشارات نگاه
تعداد صفحات: ۲۰۸ صفحه
يوماآنادا يوماآنادا
فاخته بايد بخواند، مهم نيست که نصف شب است


تاريخ چاپ: ۱۳۸۴
ناشر: انتشارات ناهيد
تعداد صفحات: ۱۷۷ صفحه
از آوازهای کوليان اهوازی از آوازهای کوليان اهوازی

تاريخ چاپ: ۱۳۸۲
ناشر: انتشارات رامانيوش
تعداد صفحات: ۱۲۳ صفحه
چيدن محبوبه‌های شب را تنها به باد ياد خواهد داد چيدن محبوبه‌های شب را
تنها به باد ياد خواهد داد


تاريخ چاپ: ۱۳۸۰
ناشر: انتشارات ابتکار نو
تعداد صفحات: ۲۲۸ صفحه
دريغا ملا عمر دريغا ملا عمر ...

تاريخ چاپ: ۱۳۸۰
ناشر: انتشارات آرويج
تعداد صفحات: ۴۷ صفحه
دعای زنی در راه که تنها می‌رفت دعای زنی در راه که تنها می‌رفت

تاريخ چاپ: ۱۳۸۰
ناشر: انتشارات ابتکارنو
تعداد صفحات: ۹۹ صفحه
آسمانی‌ها آسمانی‌ها

تاريخ چاپ: ۱۳۷۶
ناشر: انتشارات تهران
تعداد صفحات: ۹۶ صفحه
روياهای قاصدک غمگينی که از جنوب آمده بود روياهای قاصدک غمگينی که از جنوب آمده بود

تاريخ چاپ: ۱۳۷۶
ناشر: انتشارات تهران
تعداد صفحات: ۵۶ صفحه
آخرين عاشقانه‌های ری‌را آخرين عاشقانه‌های ری‌را

تاريخ چاپ: ۱۳۷۸
ناشر: انتشارات تهران
تعداد صفحات: ۳۶۴ صفحه
سفر بخير مسافر غمگين پاييز پنجاه و هشت سفر بخير مسافر غمگين پاييز پنجاه و هشت

تاريخ چاپ: ۱۳۷۶
ناشر: انتشارات محيط
تعداد صفحات: ۱۵۲ صفحه
ساده بودم، تو نبودی، باران بود ساده بودم، تو نبودی، باران بود

تاريخ چاپ: ۱۳۸۰
ناشر: دارينوش
تعداد صفحات: ۱۷۴
نشانی‌ها نشانی‌ها

تاريخ چاپ: ۱۳۷۴
ناشر: انتشارات دارينوش
تعداد صفحات: ۴۸ صفحه
ديرآمده‌ای ری‌را ديرآمده‌ای ری‌را! باد آمد و همه روياها را با خود برد
نامه‌ها


تاريخ چاپ: ۱۳۸۰
ناشر: انتشارات دارينوش
تعداد صفحات: ۱۶۰ صفحه
عاشق شدن در دی‌ماه، مُردن به وقت شهريور عاشق شدن در دی‌ماه
مُردن به وقت شهريور


تاريخ چاپ: ۱۳۷۵
ناشر: انتشارات دارينوش
تعداد صفحات: ۱۳۶ صفحه
مثلثات و اشراق‌ها

تاريخ چاپ:
ناشر:
تعداد صفحات:
پيشگو و پياده شطرنج پيشگو و پياده شطرنج

تاريخ چاپ: ۱۳۶۷
ناشر: انتشارات محيط
تعداد صفحات: ۳۲
ليالیِ لا

تاريخ چاپ:
ناشر:
تعداد صفحات:
منظومه‌ها

تاريخ چاپ:
ناشر:
تعداد صفحات:
بازسرايی‌ها
عاشقانه‌های ابونواس اهوازی عاشقانه‌های ابونواس اهوازی

تاريخ چاپ: ۱۳۸۳
ناشر: نشر سالی
تعداد صفحات: ۱۵۶ صفحه
منم کوروش، شهريار روشنايی‌ها منم کوروش، شهريار روشنايی‌ها

تاريخ چاپ: ۱۳۸۲
ناشر: انتشارات ابتکار نو
تعداد صفحات: ۱۵۴ صفحه
ترانه‌های ملکوت ترانه‌های ملکوت
(بازسرايی چهار دفتر از كتاب مقدس)

تاريخ چاپ: ۱۳۸۱
ناشر: انتشارات برسات
تعداد صفحات: ۲۲۱ صفحه
اين منم زرتشت ارابه‌ران خورشيد اين منم زرتشت ارابه‌ران خورشيد
(بازسرايی يشت‌های اوستا)

تاريخ چاپ: ۱۳۸۱
ناشر: انتشارات ابتکار نو
تعداد صفحات: ۳۰۶ صفحه
زرتشت و ترانه‌های شادمانی زرتشت و ترانه‌های شادمانی
(بازسرايی گات‌های اوستا)

تاريخ چاپ: ۱۳۸۱
ناشر: انتشارات برسات
تعداد صفحات: ۱۴۹ صفحه
منتخب اشعار
وقتی رسيديم که قطار رفته بود يادت بخير شادمانی بی‌سبب
(گزينه چهار دفتر ۱۳۶۶ - ۱۳۶۱)

تاريخ چاپ: ۱۳۸۴
ناشر: انتشارات چی‌چی‌کا
تعداد صفحات: ۱۹۹ صفحه
وقتی رسيديم که قطار رفته بود وقتی رسيديم که قطار رفته بود
(گزينه شعرهای کوتاه دهه‌ی شصت و هفتاد)

تاريخ چاپ: ۱۳۸۱
ناشر: انتشارات علمی
تعداد صفحات: ۴۳۶ صفحه
نان و شراب و قصيده نان و شراب و قصيده
(گزينه شعرهای بلند دهه‌ی شصت و هفتاد)

تاريخ چاپ: ۱۳۸۱
ناشر: انتشارات علمی
تعداد صفحات: ۲۴۸ صفحه
نامه‌ها نامه‌ها
متن کامل نامه‌های ری‌را

تاريخ چاپ: ۱۳۸۰
ناشر: انتشارات علمی
تعداد صفحات: ۳۹۱ صفحه
زمزمه‌های ازلی زمزمه‌های ازلی
(گزينه بازسرايی اوستا و کتاب مقدس)

تاريخ چاپ: ۱۳۷۶
ناشر: انتشارات يادواره‌ی کتاب
تعداد صفحات: ۶۰۸ صفحه
نامه‌ها نامه‌ها

تاريخ چاپ: ۱۳۷۵
ناشر: انتشارات دارينوش
تعداد صفحات: ۳۸ صفحه
هفت دفتر هفت دفتر

تاريخ چاپ: ۱۳۷۴
ناشر: انتشارات يادواره کتاب
تعداد صفحات: ۲۳۰ صفحه
 تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013